باندهای فرکانسی Wireless

|نمایش فایل:|rcv
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان باندهای فرکانسی Wireless را مشاهده می نمایید.

مقاله با عنوان در فرمت پی دی اف در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

Main Band
802.11 WLAN
802.11a
802.11b
802.11g
802.11g
802.16e WMAN
802.16Rev2004
802.16a
802.16b
802.16c
802.15
Bluetooth(802.15.1)
3G
2.5G
جدول تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران (باند UHF )