معرفی تکنولوژی WiMAX و کاربرد آن در شبکه های دیتا

|نمایش فایل:|rcv
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان معرفی تکنولوژی WiMAX و کاربرد آن در شبکه های دیتا را مشاهده می نمایید.

مقاله با عنوان در فرمت پی دی اف در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مزایای Wimax نسبت به سایر فناوریها
ویژگیهای فنی WIMAX
عوامل موثر بر کیفیت WIMAX
تاریخچه تکامل استدارد 802.16
انواع متداول استاندارد IEEE 802.16
(802.16-2004) Fixed
(802.16e) Portable
طرز کار سیستم Wimax
انواع سرویسهای Wimax
مقایسه 802.16 با 802.11
پروتکل 802.16
لایه فیزیکی در 802.16
پروتکل زیرلایه Mac در 802.16
چرا تکنولوژی Wimax ؟ یا فواید استفاده از تکنولوژی وایمکس
Smart Antenna Support